Posta falas për porosi mbi 20€ brenda Kosovës

MENU

Politikat e privatësisë

Hyrje

Star Tech respekton privatësinë e vizitorëve të saj në faqen e internetit dhe përdoruesve të shërbimeve të saj online. Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan informacionin që mbledhim, si e përdorim atë dhe të drejtat që keni në lidhje me të.

 

Informacioni që Mbledhim

Ne mund të mbledhim informacione personale që përfshijnë, por nuk janë të kufizuara në, emrin tuaj, adresën e emailit, adresën postare, numrin e telefonit, dhe informacione tjeta që ju na jepni kur përdorni faqen ose shërbimet tona.

 

Si Përdorim Informacionin Tuaj

Informacioni i mbledhur përdoret për të:

Procesuar porositë tuaja;

Përmirësuar shërbimet tona;

Komunikuar me ju për oferta, shërbime dhe promovime;

Mbështetur dhe përmirësuar funksionimin e faqes sonë të internetit;

Përmbushur çdo obligim ligjor ose rregullator.

 

Ndarja dhe Zbulimi i Informacionit

Ne nuk shesim ose ndajmë informacionin tuaj personal me palë të treta për qëllime të marketingut pa pëlqimin tuaj të qartë. Megjithatë, mund të ndajmë informacionin për qëllime ligjore ose për të mbrojtur të drejtat dhe sigurinë tonë.

 

Siguria e të Dhënave

Ne marrim masa të rrepta për të mbrojtur të dhënat tuaja nga humbja, keqpërdorimi, aksesi i paautorizuar, ndryshimi, ose shkatërrimi.

 

Të Drejtat e Përdoruesit

Ju keni të drejtë të:

Kërkoni qasje në informacionin tuaj personal që ne mbajmë;

Kërkoni korrigjimin e informacionit të pasaktë;

Kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale;

Kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja.

 

Ndryshime në Politikën e Privatësisë

Ne mund të ndryshojmë këtë politikë nga koha në kohë. Ndryshimet do të bëhen të njohura nëpërmjet faqes sonë të internetit.

 

Kontakti

Për çdo pyetje ose shqetësim lidhur me politikën tonë të privatësisë, ju lutemi kontaktoni [email protected]