Posta falas për porosi mbi 20€ brenda Kosovës

MENU

Politikat e kthimit dhe rimbursimit

Hyrje

Në Star Tech, Ne kemi për qëllim të sigurojmë kënaqësi të plotë të klientit. Nëse nuk jeni të kënaqur me blerjen tuaj, kjo politikë shpjegon si mund të kthehet një produkt dhe si ne i trajtojmë rimbursimet.

 

Politika e Kthimit

Ju keni të drejtë të ktheni produktin brenda 24 orëve nga data e pranimit të produktit.

Produktet duhet të kthehen në gjendjen origjinale, të papërdorura së bashku me paketimin origjinal.

Disa artikuj mund të jenë të përjashtuar nga kthimi, siç janë produkte të personalizuara, etj.

 

Procesi i Kthimit

Për të filluar një kthim, ju lutemi kontaktoni [email protected] për të marrë një numër autorizimi të kthimit.

Klientët janë përgjegjës për kostot e transportit të kthimit, nëse nuk përcaktohet ndryshe.

 

Rimbursimi

Pas marrjes dhe inspektimit të artikullit të kthyer, Ne do t’ju njoftojmë nëse kthimi është pranuar.

Nëse kthimi pranohet, rimbursimi do të bëhet përmes metodës origjinale të pagesës brenda 3 dite pune.

 

Artikuj të Dëmtuar ose të Gabuar

Nëse merrni një artikull të dëmtuar ose të gabuar, Ju lutemi na kontaktoni menjëherë për zëvendësim ose rimbursim.

Ndërprerje e Porosive

Ndërprerjet e porosive janë të mundura vetëm para se artikulli të dërgohet. Pasi artikulli të ketë dalë për dërgim, duhet të ndiqet procedura e kthimit.

 

Ndryshime në Politikën e Kthimit dhe Rimbursimit

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë politikë në çdo kohë. Çdo ndryshim do të bëhet i njohur nëpërmjet faqes sonë të internetit.

 

Kontakti

Për çdo pyetje lidhur me politikën tonë të kthimit dhe rimbursimit, ju lutemi kontaktoni [email protected]